Afscheidszorg

Organisatie en opvolging, voorbereidingen

DICHTBIJ afscheid als compagnon de route bij het afscheidsproces:

een passend afscheid is het doel van deze reis 

de weg ernaar toe is minstens zo belangrijk.

Als eerste aanspreekpunt scheppen we mee rust en ruimte.

we nodigen uit de tijd te nemen om te benoemen wat er leeft en nodig is.

 • Welk zorg en aandacht wil je zelf nog aan het dode lichaam geven?

 • Thuis of in een funerarium?

 • Kies je voor begraving of crematie?

 • Welke bestemming geef je aan de asse na crematie?

 • Hoe wil je afscheid nemen?

 • In welke sfeer?

 • Heb je behoefte aan meerdere afscheidsmomenten, - een afscheid in verschillende versnellingen?

 • Wie wil je er wanneer bij?

 • Welke plek voelt kloppend?

 • Waar zou je in de dagen tussen dood en afscheid deugd aan hebben?

 • Wat wil je graag zelf doen?

 • In welke bewoordingen wil je het overlijden communiceren?

 • Wil je een aandenken creëren?

 • Wat mag er geserveerd worden na de afscheidsviering?

Allemaal puzzelstukken die uiteindelijk samen een geheel zullen vormen.

Temidden van de chaos die er misschien aanvankelijk heerst, zetten we samen de lijnen uit, we bewaren mee het overzicht.

We reiken concrete handvaten aan om het afscheid stap voor stap vorm te geven op een manier die passend is. Gedurende dit hele parcours wandelen we met je mee.

Omdat zorg zich niet in tijd laat meten, hanteren we een basisprijs:

Waarde van dit traject Afscheidszorg:  € 700 + btw

 

We stemmen af met de begrafenisondernemer, die met jou alle noodzakelijke formaliteiten verder regelt.

De kostprijs voor aangifte, verzorging, bewaring, vervoer van het lichaam, crematie of begraving, kist of urne, eventueel drukwerk worden via de begrafenisondernemer gefactureerd.

Bloemen, drukwerk in eigen regie, catering en eventuele andere extra diensten worden aan aankoopprijs doorgerekend.

Zoals elk afscheid anders is, is geen enkele factuur hetzelfde.