top of page

Afscheidszorg

Organisatie en opvolging, voorbereidingen

DICHTBIJ afscheid als compagnon de route bij het afscheidsproces:

een passend afscheid is het doel van deze reis 

de weg ernaar toe is minstens zo belangrijk.

Als eerste aanspreekpunt scheppen we mee rust en ruimte.

we nodigen uit de tijd te nemen om te benoemen wat er leeft en nodig is.

 • Welk zorg en aandacht wil je zelf nog aan het dode lichaam geven?

 • Thuis of in een funerarium?

 • Kies je voor begraving of crematie? In een kist of in een wikkelwade?

 • Welke bestemming geef je aan de asse na crematie?

 • Hoe wil je afscheid nemen?

 • In welke sfeer?

 • Heb je behoefte aan meerdere afscheidsmomenten, - een afscheid in verschillende versnellingen?

 • Wie wil je er wanneer bij?

 • Welke plek voelt kloppend?

 • Waar zou je in de dagen tussen dood en afscheid deugd aan hebben?

 • Wat wil je graag zelf doen?

 • In welke bewoordingen wil je het overlijden communiceren?

 • Wil je een aandenken creëren?

 • Wat mag er geserveerd worden na de afscheidsviering?

Allemaal puzzelstukken die uiteindelijk samen een geheel zullen vormen.

Temidden van de chaos die er misschien aanvankelijk heerst, zetten we samen de lijnen uit, we bewaren mee het overzicht.

We reiken concrete handvaten aan om het afscheid stap voor stap vorm te geven op een manier die passend is. Gedurende dit hele parcours wandelen we met je mee.

Ook in een gesprek voorafgaand aan het overlijden kunnen al heel wat ideeën en wensen besproken of aangereikt worden. Je ontvangt hiervan een weerslag op papier. 

Voor onze tijd en betrokkenheid vragen we 77€/uur

 

We stemmen na het overlijden af met de begrafenisondernemer die jij gekozen hebt en die met jou alle noodzakelijke formaliteiten verder regelt.

De kostprijs voor aangifte, verzorging, bewaring, vervoer van het lichaam, crematie of begraving, kist of urne, eventueel drukwerk worden via de begrafenisondernemer gefactureerd.

Bloemen, drukwerk in eigen regie, catering en eventuele andere extra diensten worden aan aankoopprijs doorgerekend.

Zoals elk afscheid anders is, is geen enkele factuur hetzelfde.

bottom of page