top of page

Een afscheid van DICHTBIJ
  

Dichtbij jezelf, dichtbij elkaar, dichtbij wie je zal missen.
Dichtbij troost. In verbinding dichtbij.


Dichtbij het wezenlijke.
Dichtbij het lichaam.

 

Dichtbij de verhalen van wat was en voortleeft.
 

Dichtbij ieders waarheid,

Bij de zaadjes die geplant zijn, bij de oogst.

Dichtbij bij de kracht en kwetsbaarheid van ons bestaan.

Dichtbij het leven,

onder de kerktoren, tussen twee café's in, in de Living en Tuin van DICHTBIJ.

 

Voor wie gaat sterven:
Voor het afscheid

Een goed gesprek over sterven en afscheid nemen helpt

om je te verzoenen met het nakende afscheid

om wie je achterlaat gerust te stellen en moeilijke beslissingen te besparen

om in de kwetsbaarheid van dit onderwerp een kracht te ervaren

om met een gerust hart het leven los te laten

 

Cirkel 2.png

Voor wie achterblijft:
Bij het afscheid zelf
 

Een warm onthaalgesprek meteen na overlijden creëert ruimte

 

om samen te verbinden rond wie net overleden is

om te zakken in een nieuwe realiteit

om te verbinden met wie achterblijft

om gevoelens te laten zijn

om dichtbij je behoeften te komen

om de wensen van de gestorvene en van ieder die achterblijft te benoemen

 

 

Een avondwake binnen de drie dagen na overlijden geeft de kans

 

om in een eerste fase samen te komen rond je overleden dierbare

om herinneringen te delen in een intiem gezelschap

om aandachtig te luisteren naar elkaars verhalen

om wie gestorven is samen naar het Licht te dragen

 

Een afscheidsviering biedt de mogelijkheid

 

om samen met familie en vrienden wie je moet missen centraal te stellen

om hem of haar in de bloemen en in het licht te zetten

om in woord, beeld en muziek uitdrukking te geven aan dankbaarheid, spijt, gemis, pijn en liefde

 

om met een symbolisch gebaar te verbinden, over de dood heen

om een scharniermoment te markeren

om de eerste stap te zetten in een (gezond) rouwproces

Cirkel 1.png

Voor wie achterblijft:
Na het afscheid

Een ontmoetingsmoment met lotgenoten geeft je de kans

om bij een 'bakje troost' op verhaal te komen.

om het stil te maken in jezelf, te verbinden met wie je mist.

om ruimte te scheppen voor je rouw.


 

Een herdenkingsmoment nodigt uit:

 

om wie je al langer mist opnieuw dichtbij te brengen

om samen te zijn met wie deelt in het gemis

om te vertellen wat het gemis met je doet

 

om opnieuw verhalen en herinneringen op te halen

om een verjaardag of sterfdag extra aandacht te geven en zo een kostbaar moment te verankeren

Cirkel 3.png
bottom of page