top of page

Organisatie en opvolging van a tot z

Een afscheidsviering op maat,
volledig georganiseerd door DICHTBIJ afscheid

Bij DICHTBIJ afscheid zijn we als een compagnon de route bij het afscheidsproces. Een passend afscheid is het doel van deze reis, maar ook de weg ernaar toe is minstens zo belangrijk. Als eerste aanspreekpunt scheppen we mee rust en ruimte. We nodigen uit de tijd te nemen om te benoemen wat er leeft en nodig is. Ook in een gesprek voorafgaand aan het overlijden kunnen al heel wat ideeën en wensen aangereikt of besproken worden. Je ontvangt hiervan een weerslag op papier.

Temidden van de chaos die er misschien aanvankelijk heerst, zetten we samen de lijnen uit, we bewaren mee het overzicht. We reiken concrete handvaten aan om het afscheid stap voor stap vorm te geven op een manier die passend is. Gedurende dit hele parcours wandelen we met je mee. We regelen ook de aangifte, de verzorging, bewaring en het vervoer van het lichaam, de crematie of begraving en de aankoop van een kist, urne of wade.

Zoals elk afscheid anders is, is ook geen enkele factuur hetzelfde. De prijs wordt bepaald door betrokkenheid en intensiteit, we lichten dit in een persoonlijk contact graag verder toe.

bottom of page