top of page

Het team van DICHTBIJ

DICHTBIJ ONS.jpeg


 

Vanuit ons hart verbinden we ons met jou, met wie je zal missen, met familie en vrienden.
Betrokken en discreet, gaan we mee op weg in de dagen voor en rond het levenseinde
om een passend afscheid mogelijk te maken.

 

Hilde Germijns.jpeg

Hilde Germijns

Meer dan van cijfers hield ik als kind al van woorden. Omwille van de klank, van het plezierige gevoel ze uit te spreken. Omwille van de boodschap die je ermee kan overbrengen. Die bewondering en gevoeligheid voor taal ben ik nooit verloren... Als enthousiaste leidster bij de Chiro kreeg ik waarden en levenslessen mee die ik nog steeds hanteer. 

 

De plotse dood van mijn vader, hij 51 en ik 19, was een ingrijpende wending in mijn leven. Een ommekeer die heel droevig was en die veel vanzelfsprekendheid uit mijn leven heeft gehaald. Dat verlies leerde mij al vroeg dat sterven bij het leven hoort, en maakte me ervan bewust dat de dagen die je krijgt kostbaar zijn. Het reikte me gaandeweg een nieuwe woordenschat aan over voelen en verdriet.

Ik was half de 40 toen ik een persoonlijke afscheidsviering bijwoonden die zo mooi was dat ze dagen bleef nazinderen. Kort daarna was ik op een plechtigheid die helemaal niet overeenkwam met wie de overledene was geweest. Op dat moment voelde ik iets kantelen en volgde ik mijn hart... Sindsdien leg ik me toe op afscheidszorg. Met aandacht voor pijn en verdriet maar ook voor zachte schoonheid heb ik al vele plechtigheden mee vorm en inhoud mogen geven. Doorheen de jaren durfde ik steeds dichter bij de mensen hun gemis te gaan staan. Van daaruit plantte ik mee het zaadje van DICHTBIJ afscheid.

Katleen Schepers

Dat het leven zoveel meer is dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen, dat universele wetmatigheden ons doen beseffen hoe alles samenhangt, het is een fascinatie die zich als een rode draad doorheen mijn leven weeft. Geboren worden en sterven, ze zijn inherent aan het leven. Het ene wordt gevierd en warm onthaald, het andere gevreesd en weggeduwd in onze cultuur.

Ik geloof niet in de dood. Ik geloof in het Leven. Leven dat voortgaat. Leven dat gestuwd wordt, gedragen wordt door Liefde, hoe onhandig ook soms haar uitdrukkingsvormen. En toch... De rauwe pijn van rouw, er valt niet aan te ontkomen. Verdriet en dankbaarheid gaan hand in hand. Missen is een uitdrukking van Liefde. In kwetsbaarheid zit zoveel kracht en schoonheid. Het leven heeft zich al in zovele facetten aan me getoond, ik heb een grillig parcours afgelegd om te weten wat mijn missie is.  Tot ik naar de stem van mijn ziel ging luisteren.

Toen ik zwanger was van mijn jongste zoon, kreeg ik de kans een eerste uitvaart voor te gaan. De ontroering en kracht die ik daar gevoeld heb, zijn mijn leidraad sindsdien. Het Leven leidde me naar Tjeu en De Zeven Eiken.  Hij droeg me de fakkel  van het uitvaartwerk over, een kostbaar cadeau dat ik met veel eerbied en dankbaarheid in ontvangst heb genomen. Alles is voortdurend in verandering... Vanuit stevige wortels werd een nieuwe twijg geboren. In 2021 hebben we DICHTBIJ afscheid boven de doopvont gehouden.

 

Dichtbij.... Elk sterven brengt dichterbij leven. Vanuit je diepste kwetsbaarheid wordt een veerkracht geboren. Ik ben nog elke keer ontroerd wanneer ik getuige mag zijn van die intrinsieke kracht in elk van ons.

Katleen Schepers.jpeg
Ilse Vanderheyden.jpeg

Ilse Vanderheyden

'Ilse van de heide' zo klinkt het haast en zo voel ik me ook, sterk verbonden met de natuur. 10 jaar geleden ging ik met mijn gezin in Kalmthout wonen. Het is de plek waar mijn 3 kinderen opgroeiden en waar ik thuiskwam. Deze plek nodigde mij uit tot inkeer en inspireerde me om een gans andere weg in te slaan.

 

Het leven is als een grote puzzel. Ik volgde een drie jaar durende opleiding intuïtieve ontwikkeling en ‘ontwaakte’. Non-violent-communication ofwel verbindende communicatie, mindfulness en meditatie kruisten mijn pad en brachten me dichter bij mezelf en bij wat ik graag wil uitdragen. Na een opleiding rouwbegeleiding vielen de laatste stukjes van de puzzel op zijn plaats en kwam ik in de uitvaartsector terecht.  Het gebeurde allemaal heel organisch alsof het zo moest zijn.

Het is nauwelijks in woorden uit te leggen hoe verrijkend het is met mensen op pad te mogen gaan. Dat ik mag luisteren naar wat hen beroert. Dat ik getuige mag zijn van oprechte verhalen en mag vertalen wat er diep vanbinnen in hen leeft, het is een voorrecht …. en lucky me … het is m'n job.

 

Het leven heeft me altijd uitgedaagd om trouw te kiezen voor wat goed voelt. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik als uitvaartbegeleider mijn steentje mag bijdragen aan zowel het leven als aan het levenseinde van mijn medemens. Vraagt het afscheid om extra steun of begeleiding achteraf, dan loop ik als rouwbegeleider graag een eindje met je mee, op zoek naar die levenskracht die diep in jou wil ontwaken.

bottom of page